Yetkimiz


EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSUNU KİMLER VERİR?

Eğiticinin eğitimi T.C.Milli Eğitim Bakanlığından yetki alan kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. UNIACADEMY eğiticinin eğitimini vermek için MEB tarafından yetkilendirilmiştir.

17.08.2005 tarihli  299 sayılı Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen uzaktan eğitim Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı için Eğitim Kurumumuz T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 28.03.2017 tarihli 4172253 sayılı izin ile almış olduğu yetkilendirilmiştir.