Amaç ve Kazanımlar


EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSUNUN AMAÇLARI

 1. Kursiyerlerin program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 3. Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 5. Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 6. Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KURSUNDA KAZANIMLAR NELERDİR?

 • Katılımcının değer yaratacak konuma gelmesi,
 • Rekabet gücü kazandırılır ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarılır.
 • Eğitimi ve öğretimi hızlandırma yolları öğretilir ve eğitimi kolaylaştıran, farklılıklarını belirleyecek hale gelmeleri sağlanır.
 • Eğitimde etkinliği artırmanın yolları konusunda eğitimler verilir.
 • İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
 • Beden dilini doğru kullanmaları sağlanır.
 • Öğrenme yollarını bilerek gelişmeleri sağlanır.
 • Etkili sunum teknikleri öğretilir.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU SERTİFİKASI GEÇERLİLİĞİ NEDİR?

Eğiticinin eğitimi kursu sonunda yapılacak olan sınavda başarıyla tamamlayanlara MEB onaylı sertifika verilir. Tüm Türkiye’de geçerli olan sertifika özel kurumlar ve devlet kurumları tarafından kabul edilmesi zorunludur. MEB onaylı sertifika devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerliliği bulunur. Eğiticinin Eğitimi Sertifikası  alacakların yurtdışında kullanmayı istemeleri durumunda kursa kayıt esnasında kullanımının yurtdışında olacağını bildirmeleri halinde tüm işlemler kursu düzenleyen aracı vasıtasıyla verilebilecektir.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSUNA KİMLER KATILABİLİR?

 • İşyeri Hekimleri
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Profesyonelleri
 • Eğitimci olup da eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Şirketlerde insan kaynakları birimlerinde çalışanlar ve eğitim birimlerinde çalışanlar,
 • Eğitmen olarak kendini geliştirmek isteyenler eğiticinin eğitimi kursu na katılabilir.