Pazarlama Yönetimi Kursu Programı

550.00

Açıklama

PROGRAMIN DAYANAĞI:

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği ve Özel Kurslar Tip Yönetmeliği

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu programı başarı ile tamamlayan her kursiyer ;

1.Pazar, Mal, Dağıtım Kanalı,Fiyat  Kavramları ile Reklam ve Satış konularını bilir.

2 Pazarlama bilgisini kazanır.

3.Pazarlama konularında uygulamalar yapabilir.

PROGRAM İÇERİĞİ

-. PAZARLAMAYA GİRİŞ

 • Pazarlama İle İlgili Kavramlar
 • Pazar Tanımları ve Pazar Çeşitleri
 • Pazarlama Kavram ve Anlayışındaki Gelişmeler
 • Pazarlama Çeşitleri
 • Pazarlama Fonksiyonları
 • Pazarlamanın Önemi

-. PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Pazarlamanın Doğuşu
 • Pazarlamanın Konusu
 • Pazarlama ve Pazarlama Anlayışı
 • Pazarlar ve Tüketici Davranışları
 • Tüketicilerin Marka Tercihleri
 • Hedef Pazarın Tayini
 • Büyüme Stratejileri
 • Rekabet Stratejileri
 • Mal ve Hizmet Kararları

-. PAZARLAMA KAVRAMI

 • Girişimcilerin Algılamaları ve Uygulamaları
 • Pazarlama Planı
 • Durum Analizi
 • Amaçlar ve Stratejiler
 • Pazarlama Eylem Programı
 • Planın Uygulanması
 • Ölçme, Değerlendirme ve Düzeltme

-. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA GİRİŞ

 • Tüketici Davranışları
 • Tüketici: Perspektif ve Bakış Açıları
 • Tüketim Psikolojisi
 • Tüketim Niyeti
 • Tüketici Davranışı Modelleri
 • Modern Pazarlamada Stratejik Yaklaşım ve Tüketicinin Korunması İlkesi

-. ÜRÜN BİLGİSİ

 • Üretilen Ürünün Niteliği
 • Ürün Gruplandırma
 • Ürünü Sunma
 • Ürün Hazırlama
 • Satış Bölgesi
 • Satış Yeri Hazırlama
 • Üreticiler
 • Üretim
 • Rekabet Koşulları
 • Ürün ve Firma Bilgisi
 • Stok Bilgisi ve Sipariş Verme
 • Bütçeleme Sistemi

-. ÜRÜN BİLGİSİ

 • Ürün
 • Ürünün Hayat Seyri
 • Ürün Alımı ve Satışı İle İlgili Sigorta Çeşitleri
 • Depolama
 • Franchising
 • Dünya’da ve Türkiye’de Franchising Sisteminin Yapılanması ve Unsurları
 • Girişimci Açısından Franchising
 • Perakendecilik
 • Türkiye’de Perakendecilik Sektörü ve Tarihsel Süreci
 • Bakkaliye Sektörü

-. ÜRÜN SATIŞ KOŞULLARI

 • Satış Koşullarının Belirlenmesi
 • Ürün Bilgisi
 • Satış Otomasyonu

-. PAZARLAMA

 • Pazarlama İlkeleri
 • Pazarlama İletişimi ve Satın Alma Davranışlarına Etkisi
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki

-. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

 • İletişim Kavramı
 • İletişimin Özellikleri
 • İletişim Türleri
 • İletişim Şekilleri
 • İletişimi Engelleyen Bireysel ve Çevresel Koşullar
 • İletişim Çatışmaları

-. REKLAM YÖNETİMİ

 • Türkiye’de ve Dünyada Reklamın Kısa Tarihçesi
 • Reklam Amaçları
 • Rekabet – Rakipler
 • Fiyat ve Reklamın Birim Maliyetlere Etkisi
 • Reklamın Rolü
 • Reklamın Önemi ve Sorunları
 • Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri

-. SOSYAL PAZARLAMA YÖNETİMİ İLE SATIŞ ARTTIRMA TEKNİKLERİ

 • Sosyal Pazarlama ve Sosyal Reklam
 • Sosyal Pazarlama Süreci
 • Toplumsal Pazarlama Anlayışı Aşaması
 • Sosyal Pazarlama Yaklaşımında Tüketicinin Korunması

KİMLER KATILABİLİR

En az lise mezunu ( lise ) yetişkinler düzeyinde hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
İstenilen Belge ve Evraklar

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
 3.  2 adet fotoğraf

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.