AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Programı

350.00

Açıklama

PROGRAMIN DAYANAĞI:

 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel

Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

PROGRAMIN AMAÇLARI:

 Bu Program ile kursiyerlerin;

 1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları
 2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri
 3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları
 4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları
 5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
 6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları
 7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
 8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
 9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları
 10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri
 11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları
 12. AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

En az lise mezunu kişiler katılabilir.

GEREKLİ BELGELER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
İstenilen Belge ve Evraklar

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
 3.  2 adet fotoğraf

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.