Kosova’da Eğitim


Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi Türkiye sistemini ve AB sistemini uygulayarak modern bir eğitim vermektedir. Hukuk bölümü Lisans eğitimi olup, eğitim süresi 4 yıldır. YGS-LYS sınavı gerekmeden lise mezunu tüm öğrenciler Hukuk fakültesine kayıt yaptırabilirler. 240 Kredi ile YÖK’ün aradığı koşulların hepsi uygulanmakta böylece denklikte bir sorun yaşamamaktasınız. Eğitim dili Türkçe’dir. Hukuk Fakültesi ”YÖK TARAFINDAN TANINMAKTADIR”. Ayrıca birçok akreditasyon kurumu tarafından da akredite edilmiştir. Mezun olan öğrencilerimiz uluslararası diploma aldıkları için AB ülkeleri dahil 47 ülkede diplomalarını rahatlıkla kullanabilmektedirler.

YÖK Denkliği

Hukuk Fakültesi YÖK tarafından tanınmaktadır.
*Mezun olan öğrencilerimiz YÖK’e başvurarak denklik işlemlerini gerçekleştirebilirler.

4 Yıl Boyunca Alınacak Dersler

 • Hukuka Giriş
 • Devlet ve Hukuk Tarihi
 • Anayasa Hukuku
 • Yabancı Dil Dersi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • Akademik Yazım
 • Ekonomi
 • İş Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Roma Hukuku
 • Siyasi ve Hukuki Düşünce
 • İdari Usül İdare Hukuku
 • Medeni Kanun
 • Ceza Hukuku
 • Kriminalistik
 • Kamu Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Hukuk
 • Aile ve Miras Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Yerel Yönetimler
 • Bilişim Hukuku ve İstatistik
 • Medeni Usül Hukuku
 • Ceza Muhakemesi
 • Yasal Uygulama
 • İş Hukuku
 • İnsan Hakları ve Uluslararası Koruma
 • Ticaret Hukuku
 • Penoloji
 • Yasama Tekniği
 • Hukuk Metodolojisi
 • Adli Tıp
 • Uluslararası Kamu Hukuku
 • Fikri Telif Hakkı Yasası
 • İş Örgütleri
 • Borsa ve İş
 • Noter Hukuku
 • Mali Hukuk
 • Milletler arası özel hukuk
 • Yasal Sivil Sorumlulukları
 • Anayasa Uygulaması
 • Tahkim

 

GEREKLİ EVRAKLAR

LİSE DİPLOMASI

Lise Diploması Aslı apostilli ve Lise Diplomasının Noterden tasdikli sureti apostilli.

TRANSKRIPT

Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.

NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Müdürlüğünden Nufus Kayıt Örneği , Vilayet Makamından Apostilli.

KİMLİK FOTOKOPİSİ

Kimlik Fotokopisi

FOTOGRAF

6 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.

İKAMETGAH

İkametgah Belgesi Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli

PASAPORT SURETİ

Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli  Kısım Fotokopisi ( Pasaport en az 5 yıllık olması önerilir. )

HEPATİT C VE HIV TESTİ

Devlet hastaneleri veya Aile hekimliğinden HEPATİT C ve AIDS negatif ibaresi yer almalıdır. Sağlık müdürlüğü onaylı ve vilayet makamından apostilli

TAAHÜTNAME

Öğrencinin ailesi tarafından,öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına dair,noterden tasdikli ve Vilayet makamından apostilli

SAĞLIK RAPORU

Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan,sağlık müdürlüğü onaylı resimli ( Tek Dr.imzası yeterli )  Vilayet makamından apostilli.

ÖDEME DEKONTU

 

Eğitim Danışmanı

Gülay GÖK

0532 601 45 38